Den otevřených dveří 2014

Výběr

Výběr z fotografií

Přípravy

Přípravy před oficiálním zahájením Dne otevřených dveří

Zahájení

Slavnostní zahájení akce

Venku před školou

Doprovodné programy před budovou školy

Vodníci

Vystoupení rehabilitačních tříd

Arteterapie

Arteterapeutická dílna a hrnčířský kruh

Ergoterapie

Stanoviště ergoterapie a další obdobná

Zooterapie

Kočky, králíci a pes; zooterapeutický tým

Sportovní

Sportovní a pohybově zaměřené aktivity

SPC a další

Stanoviště Speciálně pedagogického centra a další, nezařazené fotky

Napsat komentář