Knihovna

 

Knihovna je k dispozici všem pracovníkům školy, po domluvě i studentům a dalším zájemcům.

Seznam knížek naleznete na cbdb.cz  pod uživatelem SPCUsti

 

 

Seznam dalších dostupných materiálů (neuvedených na CBDB) je zde:

Řeč obrázků – komunikační systém tvořený obrazovými symboly + metodická příručka

Řeč rukou – komunikační systém tvořený znaky + metodická příručka

Slabikář pro žáky se sluchovým postižením – 1. a 2. díl
Mgr. Kateřina Chuchmová

Slovní patlavost
Verbální dyspraxie

Děti s autismem a speciálně pedagogická péče o ně
výběr z knihy „Pedagogika – Autismus“ od Bente Gad Johansenové
Přeložila Jindra Jeppesenová

Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s aspergerovým syndromem
Věra Čadilová, Zuzana Žampachová
IPPP

Integrativní pedagogika
Vanda Hájková
IPPP

Střední vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra
Věra Čadilová, Zuzana Žampachová
IPPP

Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele základní školy

Autismus 1 – 8
Miroslava Jelínková
IPPP

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky I
Zdeněk Pejsar, Josef Svoboda

Biologické aspekty autismu
ze zahraničních materiálů
překlad Táňa Bálintová

Osvětlení a slabozrakost
Tyfloservis 2002

Psychologie XX. století I.
Hoskovec, Nakonečný, Sedláková
Karolínum 1993

Nadváha a její psychické kořeny
Doris Wolf

Psychologie handicapovaného jedince

Komunikační systémy u dětí s Downovým syndromem
Michaela Sarnovská
bakalářská práce

Znakování pro každý den

Jsme rozdílní – učíme se a hrajeme si společně
Publikace pro žáky základních škol

Příprava žáka na psaní
Hana Spáčilová, Libuše Šubová

Patobiologický slovník pro speciální pedagogy
Miroslav Janeček, Jaroslav Gutirth
SPN 1983

Výchova z zařízeních sociálních služeb

Rozvoj profesního vzdělávání pracovníků přímo obslužné péče
nadstavbový kurz

Eurolingua English 1
učebnice angličtiny pro SŠ a jazkykové školy

Eurolingua English 1
pracovní sešit

Živelní pohromy
texty přednášek
2003

Rozvoj profesního vzdělávání pracovníků přímo obslužné péče
nadstavbový kurz, studijní materiály

Metodika

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením
Milan Vlaenta, Petr Petráš a kol.

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností
Renata Vrbová a kol.

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením
Eva Čadová a kol.

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením
Pavlína Baslerová a kol.

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením
Miloň Potměšil a kol.

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním
Eva Čadová a kol.

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb
více částí a dílů
Milan Valenta a kol.

Intagrace a inkluze
některá čísla

Metody pro plánování sociálních služeb
MPSV

Kapitoly z teorie řízení výchovně vzdělávací práce v rámci vyučovacího procesu
Stanislav Navrátil, Karel Klimeš
Pedagogická fakulta UnL

 
Závěrečné práce

Vliv autismu na sourozence dítěte s autismem
Mgr. Ilona Matějková
závěrečná práce

Vytvořené pracoviště žáků s poruchami autistického spektra
Šárka Pailová
Diplomová práce

Vzdělávání mentálně postižených na pomocné škole
Miroslav Fránek
Bakalářská práce

Obsahová analýza dokumentů a komparace přístupů upravujících inkluzivní vzdělávání v ČR a USA
Ladislav Zilcher
Diplomová práce

Angelmanův syndrom
Noemi Hrůzová
Bakalářská práce

Využití hudby u mentálně postižených dětí předškolního věku
Lucie Krupková
bakalářská práce

Comments are closed.