O nás

Zajišťujeme odborné psychologické a speciálně pedagogické služby klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům, kteří mají tyto klienty ve své péči.

Služby

Naše poradenská činnost spočívá v ambulantních i terénních službách, mimořádně v návštěvách pracovníků v přirozeném prostředí klienta, ve školách nebo školských i neškolských zařízeních, kde je dítě nebo žák integrované. Konzultace probíhají vždy po vzájemné domluvě a se souhlasem zákonného zástupce.

Pracovní tým

Mgr. et Bc. Martina Brhelová, vedoucí SPC
Mgr. Ilona Matějčková, speciální pedagog – PAS
Mgr. et Mgr. Pavla Měkotová. speciální pedagog, logoped, surdoped
Mgr. Markéta Dulavová, speciální pedagog
Mgr. Lukáš Prostřední, speciální pedagog, terapeut
Mgr. Lenka Bendlová, psycholog
Mgr. Adéla Milfaitová, speciální pedagog, logoped
Mgr. Nikol Aková, speciální pedagog, tyfloped
Bc. Kristina Vlachová Prostřední, DiS, sociální pracovník
Eva Zemanová, administrativní pracovnice

Kontakt

Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole a Praktické škole v Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace Tel. 602 894 885 email: info@spcusti.cz

Základní škola speciální

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace.

Vítejte na stránkách Speciálně pedagogického centra Ústí nad Labem

Vzhledem k aktuální situaci bude SPC realizovat přednostně vyšetření, která mají významnější dopad do vzdělávacího procesu. Významným způsobem bude omezena logopedická náprava. Do odvolání budou zrušeny výjezdy do škol a školských zařízení. Respektujte prosím tato opatření. Děkujeme za pochopení. Provoz zůstává zachován v rámci omezeného režimu 08:00 -13:00
Powered by Tempera & WordPress.