O nás

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům, kteří mají tyto klienty ve své péči. Speciálně pedagogické centrum zajišťuje komplexní diagnostiku u klientů, depistáž a včasnou psychologickou a speciálně pedagogickou péči.

Speciálně pedagogické centrum je určeno jako školské poradenské zařízení oprávněné k začleňování zdravotně postižených dětí a žáků do vzdělávacího procesu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou vyhlášky č. 73/2005 ve změnění vyhlášky č. 147/2011 sb.