Spolupracující poradenská zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 

Středisko výchovné péče 

Raná péče a SPC pro zrakově postižené

Další instituce:

Spektra – kompenzační pomůcky

Tyfloservis, o.p.s.

Apla – Severní Čechy

Národní ústav pro autismus

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Ústí nad Labem

Centrum krizové intervence Spirála, z.s. 

Helias Ústí nad Labem,o.p.s.

Kontaktní centrum pro drogově závislé

Člověk v tísni

Další informace:

Asistent pedagoga

Ministerstvo školství 

Školský zákon v aktuálním znění (dokument .pdf)

Vyhláška Č. 27/2016 SB., o vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných (dokument .pdf)

Vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017

Vyhláška o poskytování poradenských služeb (dokument .pdf)

Národní pedagogický institut

EDUin