Neurofeedback

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o rozšíření cílové skupiny, se kterou pracujeme v rámci neurofeedbacku, a nabídli Vám možnost využít tuto terapii pro Vaše dítě. Pomocí neurofeedbacku dokážeme pracovat na zkvalitnění psychických, motorických a emočních vlastností dítěte. Jsme tak schopni snížit (v některých případech až odstranit) intenzitu řady potíží.
Stručné vysvětlení průběhu terapie:
Během přibližně hodinového sezení má dítě na hlavě přiloženy 3 elektrody, které snímají elektrickou aktivitu mozku. Ta je převáděna do podoby vizuální a zvukové zpětné vazby, kterou mozek následně využívá ke zlepšování svého fungování. Pro dosažení trvalého efektu je nutné absolvovat minimálně 20 sezení s četností ideálně 2x týdně.
Terapie je zdarma poskytována na pracovišti na Severní Terase (převážně v dopoledních hodinách).


V rámci terapie se nyní zaměřujeme na tyto oblasti:
 Spánek (časté buzení, potíže v usínání, pomočování, skřípání zubama…)
 Potíže s pozorností (ADHD, ADD)
 Řeč (koktání, vývojová dysfázie, malá slovní zásoba, potíže s artikulací…)
 Emoční oblast (potíže se zapojováním do kolektivu, úzkostnost, nadměrná stydlivost…)
 Motorika (potíže s jemnou i hrubou motorikou, rovnováhou, koordinací)
 Migrény
 Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)

V našem zařízení v rámci neurofeedbacku nepracujeme čistě s PAS pro výrazně vyšší náročnost na počet a četnost sezení oproti ostatním oblastem obtíží.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 602 894 885. V den projevení zájmu budete zařazeni do pořadníku. Následně proběhne telefonická konzultace, během které zodpovíme případné dotazy a získáme důležité informace pro posouzení vhodnosti terapie pro Vaše dítě a vyloučení základních kontraindikací. Zařazení do terapie se poté odvíjí od data projevení zájmu, očekávaných přínosů vzhledem k oblastem a závažnosti potíží či diagnózám, pravidelnosti docházky do školy apod.


Těšíme se na případnou spolupráci
Mgr. Lucie Jánská a Mgr. Pavel Macháček

K O N T A K T Y :
K A N C E L Á Ř S P C : 6 0 2 8 9 4 8 8 5
M G R . L U C I E J Á N S K Á : J A N S K A . L U C I E@S P C U S T I . C Z
M G R . P A V E L M A C H Á Č E K : M A C H A C E K . P A V E L@Z A K L A D N I S K O L A S P E C I A L N I. C Z