Neurofeedback

Neurofeedback je metoda, která umožňuje prostřednictvím zpětné vazby měnit fungování mozku s cílem dosažení lepší seberegulace.  Dokáže klienta dovést ke zklidnění, stabilizaci nebo naopak k aktivizaci. Neurofeedback umožňuje pracovat na zkvalitnění psychických, motorických i emočních kompetencí klienta.

Průběh terapie:

Během terapie klient zůstává víceméně pasivní. Sedí a sleduje hru nebo pohádku na monitoru počítače. Po tuto dobu má na hlavě přiloženy 2 elektrody (umístění se liší dle aktuálních potřeb) a jednu elektrodu na uchu. Elektrody pouze snímají elektrickou aktivitu mozku a do mozku nic nevysílají! 

Sezení trvá 30 až 60 minut. Pro dosažení požadovaného efektu je nutné souvisle absolvovat minimálně 6-10 tréninků (minimálně 1x týdně, ideálně 2x za týden) a průběžně nadále pokračovat. Většina klientů dosáhne cíle za 20 až 40 sezení. Za dosažení cíle lze považovat stav, kdy neurofeedback již nepřináší žádné nové pozitivní změny. Pozitivní změny však bývají často patrné už po 5. sezení.

Stejně jako všechny ostatní typy terapií, ani neurofeedback nemusí být účinný u všech klientů. V těch případech, kdy nejsou pozorovány pozitivní změny, bývá terapie označena za neefektivní a ukončena.

Mějte na paměti, že počet sezení je orientační a u každého dítěte se změny projeví v různém časovém horizontu. Efekt neurofeedbacku je velmi individuální. Terapie je vhodná pro děti všech věkových kategorií i stupňů postižení. Aktuálně se však zaměřujeme pouze na děti s ADHD, vývojovou dysfázií, poruchami spánku (potíže s usínáním, noční buzení…) a poruchami učení.

Neurofeedback je zdarma poskytován na pracovišti na Severní Terase.

K O N T A K T Y :
K A N C E L Á Ř S P C : 6 0 2 8 9 4 8 8 5
M G R . L U C I E J Á N S K Á : J A N S K A . L U C I E@S P C U S T I . C Z
M G R . P A V E L M A C H Á Č E K : M A C H A C E K . P A V E L@Z A K L A D N I S K O L A S P E C I A L N I. C Z