Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o rozšíření cílové skupiny, se kterou pracujeme v rámci neurofeedbacku, a nabídli Vám možnost využít tuto terapii pro Vaše dítě. Pomocí neurofeedbacku dokážeme pracovat na zkvalitnění psychických, motorických a emočních vlastností dítěte. Jsme tak schopni snížit (v některých případech až odstranit) intenzitu řady potíží.


Stručné vysvětlení průběhu terapie:
Během přibližně hodinového sezení má dítě na hlavě přiloženy 3 elektrody, které snímají elektrickou aktivitu mozku. Ta je převáděna do podoby vizuální a zvukové zpětné vazby, kterou mozek následně využívá ke zlepšování svého fungování. Pro dosažení trvalého efektu je nutné absolvovat minimálně 20 sezení s četností ideálně 2x týdně.


Terapie je zdarma poskytována na pracovišti na Severní Terase (převážně v dopoledních hodinách).


V rámci terapie se nyní zaměřujeme na tyto oblasti:

  • Spánek (časté buzení, potíže v usínání, pomočování, skřípání zubama…)
  • Potíže s pozorností (ADHD, ADD)
  • Řeč (koktání, vývojová dysfázie, malá slovní zásoba, potíže s artikulací…)
  • Emoční oblast (potíže se zapojováním do kolektivu, úzkostnost, nadměrná stydlivost…)
  • Motorika (potíže s jemnou i hrubou motorikou, rovnováhou, koordinací)
  • Migrény
  • Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)

V našem zařízení v rámci neurofeedbacku nepracujeme čistě s PAS pro výrazně vyšší náročnost na počet a četnost sezení oproti ostatním oblastem obtíží.


V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 602 894 885. V den projevení zájmu budete zařazeni do pořadníku. Následně proběhne telefonická konzultace, během které zodpovíme případné dotazy a získáme důležité informace pro posouzení vhodnosti terapie pro Vaše dítě a vyloučení základních kontraindikací. Zařazení do terapie se poté odvíjí od data projevení zájmu, očekávaných přínosů vzhledem k oblastem a závažnosti potíží či diagnózám, pravidelnosti docházky do školy apod.


Těšíme se na případnou spolupráci
Mgr. Lucie Jánská a Mgr. Pavel Macháček

_________________________________________________________________________________________

KONTAKTY

Kancelář SPC: 602 894 885

Mgr. Lucie Jánská: janska.lucie@spcusti.cz

Mgr. Pavel Macháček: machacek.pavel@zakladniskolaspecialni.cz